Collection: Đồ Hộp-Canned Food

48 products
 • Mắm Ruốc Xào Sả Ớt - Lemongrass and Red Chili Shrimp Paste
  Mắm Ruốc Xào Sả Ớt (Shrimp Paste w/ Lemongrass and Red Chili) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $3.50
  Sale price
  $3.50
  Regular price
  $5.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Lạp Xưởng Heo Mai Quế Lộ - Pork Sausage
  Lạp Xưởng Heo - Mai Quế Lộ (Pork Sausage) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $8.50
  Sale price
  $8.50
  Regular price
  $9.50
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bơ Pháp - Beurre Bretel Butter
  Bơ Pháp (Beurre Bretel Butter) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $12.99
  Sale price
  $12.99
  Regular price
  $18.99
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bơ Thực Vật Tường An - Tuong An Vegetable Butter
  Bơ Thực Vật Tường An (Tuong An Vegetable Butter) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $2.99
  Sale price
  $2.99
  Regular price
  $5.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Muối Tôm Tây Ninh - Shrimp Salt
  Muối Tôm Tây Ninh - Shrimp Salt - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tiêu Non Kho Quẹt - White Pepper in Condensed Fish Sauce
  Tiêu Non Kho Quẹt - White Pepper in Condensed Fish Sauce - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $3.50
  Sale price
  $3.50
  Regular price
  $5.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Kẹo Dừa Lá Dứa - Pandan Coconut Candy
  Kẹo Dừa Lá Dứa - Pandan Coconut Candy - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $5.00
  Sale price
  $5.00
  Regular price
  $7.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Pate Canada Gan Heo - Canada Pork Liver Pate 4.58oz
  Pate Canada Gan Heo (Canada Pork Liver Pate) - 4.58oz - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $3.59
  Sale price
  $3.59
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Lạp Xưởng Heo & Gà Mai Quế Lộ - Pork & Chicken Sausage
  Lạp Xưởng Heo & Gà - Mai Quế Lộ (Pork & Chicken Sausage) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $8.50
  Sale price
  $8.50
  Regular price
  $10.50
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chanh Dây Mật Ong Hạt Đác - Passionfruit Mixed Honey and Arenga Pinnata
  Chanh Dây Mật Ong Hạt Đác - Passionfruit Mixed Honey and Arenga Pinnata - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Regular price
  $13.99
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bánh Gai Dừa - Coconut Cookies
  Bánh Gai Dừa (Coconut Cookies) - 310g - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $6.00
  Sale price
  $6.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bánh Hạnh Nhân - Almond Cookie
  Bánh Hạnh Nhân - Almond Cookie - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $6.00
  Sale price
  $6.00
  Regular price
  $9.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Hạt Bí - Pumpkin Seed
  Hạt Bí (Pumpkin Seed) 16oz - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $14.99
  Sale price
  $14.99
  Regular price
  $17.99
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Hạt Điều Lụa Rang Muối - Roasted Salt Cashew
  Hạt Điều Lụa Rang Muối - Roasted Salt Cashew - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $15.00
  Sale price
  $15.00
  Regular price
  $20.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Pate Canada Gan Heo - Canada Pork Liver Pate 2.65oz
  Pate Canada Gan Heo (Canada Pork Liver Pate) - 2.65oz - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $2.29
  Sale price
  $2.29
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Pate Pháp Gan Heo - Henaff French Pork Liver Pate
  Pate Pháp Gan Heo (Henaff French Pork Liver Pate) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $4.50
  Sale price
  $4.50
  Regular price
  $6.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Kẹo Dừa Sáp Mè Đen - Black Sesame Macapuno Coconut Candy
  Kẹo Dừa Sáp Mè Đen - Black Sesame Macapuno Coconut Candy - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $5.50
  Sale price
  $5.50
  Regular price
  $7.50
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bánh Thuyền Ngũ Cốc - Boat Shape Nut Bar
  Bánh Thuyền Ngũ Cốc - Boat Shape Nut Bar - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $10.00
  Sale price
  $10.00
  Regular price
  $13.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bánh Đậu Xanh Bảo Hiên Rồng Vàng - Green Bean Cake
  Bánh Đậu Xanh Bảo Hiên Rồng Vàng - Green Bean Cake - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $6.50
  Sale price
  $6.50
  Regular price
  $9.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Muối Ớt - Red Chili Salt
  Muối Ớt (Red Chili Salt) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bánh Đậu Xanh Hạt Sen - Mung Bean Lotus Seed Cake
  Bánh Đậu Xanh Hạt Sen - Mung Bean Lotus Seed Cake - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Regular price
  $9.99
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mãng Cầu Hạt Đát - Soursop Arenga Pinnata
  Mãng Cầu Hạt Đát - Soursop Arenga Pinnata - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $7.99
  Sale price
  $7.99
  Regular price
  $11.99
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bánh Gấu 3 Vị - Bear Cream Cookies
  Bánh Gấu 3 Vị - Bear Cream Cookies - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $7.99
  Sale price
  $7.99
  Regular price
  $10.99
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Hạt Dưa - Watermelon Seed
  Hạt Dưa (Watermelon Seed) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $11.99
  Sale price
  $11.99
  Regular price
  $15.99
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bịch Nấu Dưỡng Nhan - Beauty Drink
  Bịch Nấu Dưỡng Nhan - Beauty Drink - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $10.00
  Sale price
  $10.00
  Regular price
  $15.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Lạp Xưởng Heo & Trứng Muối Mai Quế Lộ - Pork & Salted Egg Yolk Sausage
  Lạp Xưởng Heo & Trứng Muối Mai Quế Lộ - Pork & Salted Egg Yolk Sausage - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $14.00
  Sale price
  $14.00
  Regular price
  $0.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bột Rau Má - Pennywort Powder
  Bột Rau Má - Pennywort Powder - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $24.00
  Sale price
  $24.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Nguyên Liệu Sâm Bí Đao - Winter Melon Drink Combo
  Bịch Nấu Sâm Bí Đao (Winter Melon Drink) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $10.00
  Sale price
  $10.00
  Regular price
  $15.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bánh Phồng Tôm Cao Cấp - Premium Prawn Cracker
  Bánh Phồng Tôm Cao Cấp - Premium Prawn Cracker - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $16.99
  Sale price
  $16.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Nước Chấm Chẩm Chéo - Cham Cheo Dipping Sauce
  Regular price
  $10.00
  Sale price
  $10.00
  Regular price
  $12.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Bưởi Tân Triều - Salted Pomelo Jam
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Regular price
  $7.99
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Sò Điệp Khô Lớn - Dried Scallop Size Large
  Sò Điệp Khô Lớn - Dried Scallop Size Large - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $66.99
  Sale price
  $66.99
  Regular price
  $76.99
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Lạp Xưởng Heo & Tôm Mai Quế Lộ - Pork & Shrimp Sausage
  Lạp Xưởng Heo & Tôm Mai Quế Lộ - Pork & Shrimp Sausage - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $14.00
  Sale price
  $14.00
  Regular price
  $0.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bánh Nổ - Rice Cacker
  Bánh Nổ - Rice Cacker - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Regular price
  $7.99
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chả Giò Mini - Mini Spring Rolls
  Chả Giò Mini - Mini Spring Rolls - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $12.00
  Sale price
  $12.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bột Củ Dền - Beetroot Powder
  Bột Củ Dền - Beetroot Powder - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $5.50
  Sale price
  $5.50
  Regular price
  $7.50
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bào Ngư Sốt Nâu - Braised Abalone in Brown Sauce
  Bào Ngư Sốt Nâu - Braised Abalone in Brown Sauce - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $15.00
  Sale price
  $15.00
  Regular price
  $20.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bột Cần Tây - Celery Powder
  Bột Cần Tây - Celery Powder - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Regular price
  $10.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Kẹo Hạt Bí Xanh - Green Pumpkin Seeds Cake
  Kẹo Hạt Bí Xanh - Green Pumpkin Seeds Cake - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $6.50
  Sale price
  $6.50
  Regular price
  $8.50
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chanh Muối Mật Ong Hạt Đác - Salted Lime Mixed Honey and Arenga Pinnata
  Chanh Muối Mật Ong Hạt Đác - Salted Lime Mixed Honey and Arenga Pinnata - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Regular price
  $13.99
  Unit price
  per 
  Sold out