Collection: Tổ Yến-Bird's Nest

7 products
 • Tổ Yến - Indonesia Bird's Nest 75g
  Tổ Yến (Indonesia Bird's Nest) - 75g - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $205.00
  Sale price
  $205.00
  Regular price
  $265.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bịch Nấu Dưỡng Nhan - Beauty Drink
  Bịch Nấu Dưỡng Nhan - Beauty Drink - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $10.00
  Sale price
  $10.00
  Regular price
  $15.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tổ Yến - Indonesia Bird's Nest 151g
  Tổ Yến (Indonesia Bird's Nest) - 151g - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $350.00
  Sale price
  $350.00
  Regular price
  $425.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trà Đông Trùng 4 Vị - Cordyceps, Logan, Goji, Date.
  Trà Đông Trùng 4 Vị - Cordyceps, Logan, Goji, Date. - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $70.00
  Sale price
  $70.00
  Regular price
  $80.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tổ Yến - Indonesia Bird's Nest 454g
  Tổ Yến (Indonesia Bird's Nest) - 454g - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $999.00
  Sale price
  $999.00
  Regular price
  $1,300.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tổ Yến - Indonesia Bird's Nest 227g
  Tổ Yến (Indonesia Bird's Nest) - 227g - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $525.00
  Sale price
  $525.00
  Regular price
  $650.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tổ Yến - Indonesia Bird's Nest 37.8g
  Tổ Yến (Indonesia Bird's Nest) - 37.8g - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $100.00
  Sale price
  $100.00
  Regular price
  $150.00
  Unit price
  per 
  Sold out