Collection: Khô Cá-Dried Fish

17 products
 • Mực Xé Bơ Tỏi - Shredded Garlic Butter Squid
  Mực Xé Bơ Tỏi (Shredded Garlic Butter Squid) - 11oz - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $16.00
  Sale price
  from $16.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cá Cơm Chiên Tỏi Ớt - Fired Anchovy w/ Garlic and Chili
  Cá Cơm Chiên Tỏi Ớt (Fired Anchovy w/ Garlic and Chili) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $13.50
  Sale price
  from $13.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cua Sữa Sấy Mè Hành - Baby Crab w/ Sesame and Onion
  Cua Sữa Sấy Mè Hành (Baby Crab w/ Sesame and Onion) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $15.00
  Sale price
  from $15.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cá Cơm Rim Sate - Anchovy Sate
  Cá Cơm Rim Sate (Anchovy Sate) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $13.50
  Sale price
  from $13.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Cá Đuối - Dried Stingray
  Regular price
  from $13.50
  Sale price
  from $13.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Cá Hồng - Dried Red Snappers Fish
  Khô Cá Hồng - Dried Red Snappers Fish - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $13.50
  Sale price
  from $13.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Cá Mai Mè Hành Tép - Roasted Himego Fish w/ Shrimp
  Khô Cá Mai Mè Hành Hương Tôm (Roasted Himego Fish w/ Shrimp) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $14.00
  Sale price
  from $14.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Cá Thiều - Dried Giant Catfish Fish
  Khô Cá Thiều - Dried Giant Catfish Fish - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $13.50
  Sale price
  from $13.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mực Xé Kim Chi - Shredded Kimchi Squid
  Mực Xé Kim Chi - Shredded Kimchi Squid - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $16.00
  Sale price
  from $16.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Cá Chỉ Vàng - Yellowstripe Scad Jerky
  Regular price
  from $14.50
  Sale price
  from $14.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Cá Đù Sốt Me - Drum Fish Tamarind
  Regular price
  from $14.00
  Sale price
  from $14.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cá Hộp 3 Cô Sốt Cà Chua - 3 Lady Cook Mackerel in Tomato Sauce
  Cá Hộp 3 Cô Sốt Cà Chua (3 Lady Cook Mackerel in Tomato Sauce) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $1.79
  Sale price
  $1.79
  Regular price
  $3.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Cá Đồng Tiền - Dried Coin Fish
  Khô Cá Đồng Tiền (Dried Coin Fish) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $13.50
  Sale price
  from $13.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Cá Mòi Nướng - Dried Sardine Fish
  Khô Cá Mòi Nướng (Dried Sardine Fish) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $13.50
  Sale price
  from $13.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Cá Chài Nướng - Bartail Flathead Fish Jerky
  Khô Cá Chài Nướng (Dried Bartail Flathead Fish) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $14.00
  Sale price
  from $14.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Cá Bống Sợi - Shredded Gobies Fish Jerky
  Khô Cá Bống Sợi (Dried Shredded Gobies Fish) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $14.00
  Sale price
  from $14.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Cá Đù Tỏi Ớt - Drum Fish w/ Garlic and Chili
  Khô Cá Đù Tỏi Ớt (Drum Fish w/ Garlic and Chili) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $14.00
  Sale price
  from $14.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out