Collection: Heo-Pork

8 products
 • Chà Bông Nước Mắm - Shredded Pork w/ Fish Sauce
  Chà Bông Nước Mắm (Shredded Pork w/ Fish Sauce) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $10.00
  Sale price
  from $10.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chà Bông Đặc Biệt - House Special Shredded Pork
  Chà Bông Đặc Biệt (Special Shredded Pork) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $19.00
  Sale price
  from $19.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chà Bông Heo Giòn - Shredded Crispy Pork
  Chà Bông Heo Giòn (Shredded Crispy Pork) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $10.00
  Sale price
  from $10.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Lạp Xưởng Heo & Gà Mai Quế Lộ - Pork & Chicken Sausage
  Lạp Xưởng Heo & Gà - Mai Quế Lộ (Pork & Chicken Sausage) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $8.50
  Sale price
  $8.50
  Regular price
  $10.50
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Lạp Xưởng Heo & Trứng Muối Mai Quế Lộ - Pork & Salted Egg Yolk Sausage
  Lạp Xưởng Heo & Trứng Muối Mai Quế Lộ - Pork & Salted Egg Yolk Sausage - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $14.00
  Sale price
  $14.00
  Regular price
  $0.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Nem Heo
  Regular price
  $12.00
  Sale price
  $12.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Lạp Xưởng Heo & Tôm Mai Quế Lộ - Pork & Shrimp Sausage
  Lạp Xưởng Heo & Tôm Mai Quế Lộ - Pork & Shrimp Sausage - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $14.00
  Sale price
  $14.00
  Regular price
  $0.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chà Bông Nước Tương - Shredded Pork w/ Soy Sauce
  Chà Bông Nước Tương (Shredded Pork w/ Soy Sauce) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $10.00
  Sale price
  from $10.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out