Collection: Xí Muội-Sour Plum

32 products
 • Ô Mai Tắc Gừng - Kumquat Ginger Candy
  Ô Mai Tắc Gừng Cam Thảo (Kumquat Ginger w/ Licorice Candy) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $7.50
  Sale price
  from $7.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Vỏ Chanh Cam Thảo - Lemon w/ Licorice
  Regular price
  from $8.50
  Sale price
  from $8.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Hồng Không Hạt - Seedless Pink Plum
  Xí Muội Hồng Không Hạt - Seedless Pink Plum - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $8.50
  Sale price
  from $8.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ô Mai Chanh Gừng - Lemon Ginger Candy
  Ô Mai Chanh Gừng (Lemon Ginger Candy) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $7.50
  Sale price
  from $7.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Me Ngào Xí Muội - Spicy Sour Plum Tamarind
  Me Ngào Tùm Ruột Cay (Spicy Tamarind w/ Goooseberry) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $14.99
  Sale price
  $14.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ô Mai Me Cam Thảo - Tamarind Licorice Candy
  Ô Mai Me Cam Thảo - Tamarind Licorice Candy - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $7.50
  Sale price
  from $7.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mận Chua Cay Đặc Biệt - Sour & Spicy Asian Plum
  Regular price
  from $8.00
  Sale price
  from $8.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Lý Cam Thảo Không Hột - Seedless Licorice Prune
  Lý Cam Thảo Không Hột (Seedless Licorice Prune) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $9.00
  Sale price
  from $9.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tắc Xí Muội - Sour Kumquat
  Tắc Xí Muội (Sour Kumquat) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $9.00
  Sale price
  from $9.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Me Ngào Chanh Muối - Spicy Salted Lemon Tamarind
  Me Ngào Chanh Muối - Spicy Salted Lemon Tamarind - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $14.99
  Sale price
  $14.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tắc Sấy Muối Ớt - Salted Chili Kumquat
  Tắc Sấy Muối Ớt (Salted Kumquat w/ Chili) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $9.00
  Sale price
  from $9.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mứt Hoa Atiso - Sweet & Sour Artichoke
  Mứt Hoa Atiso (Sweet & Sour Artichoke) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $8.00
  Sale price
  from $8.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Mận Cục - Cube Sour & Salty Plum
  Xí Muội Mận Cục (Cube Sour & Salty Plum) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $10.00
  Sale price
  from $10.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cà Na Xí Mụi Cay - Sour & Spicy Tomato Fruit
  Cà Na Xí Mụi Cay - Sour & Spicy Tomato Fruit - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $9.00
  Sale price
  from $9.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Cam Thảo Không Hột - Seedless Licorice Plum
  Xí Muội Cam Thảo Không Hột - Seedless Licorice Plum - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $9.00
  Sale price
  from $9.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Gừng - Sour & Salty Ginger
  Xí Muội Gừng (Sour & Salty Ginger) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $9.00
  Sale price
  from $9.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Đào Nâu - Brown Sour & Salty Peach
  Xí Muội Đào Nâu (Brown Sour & Salty Peach) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $10.00
  Sale price
  from $10.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Đào Sợi - Sour & Salty Peach String
  Xí Muội Đào Sợi (Sour & Salty Peach String) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $17.99
  Sale price
  $17.99
  Regular price
  $19.99
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Mận Vị Gừng - Seedless Sour & Salty Plum Ginger Flavored
  Xí Muội Mận Vị Gừng (Seedless Sour & Salty Plum Ginger Flavored) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $14.00
  Sale price
  from $14.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trần Bì - Mandarin Orange Peel
  Trần Bì (Mandarin Orange Peel) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $10.00
  Sale price
  from $10.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Mận Khô - Salty & Sour Plum
  Xí Muội Mận Khô (Salty Plum) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $12.00
  Sale price
  from $12.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Đào - Sour & Salty Peach
  Xí Muội Đào ( Sour & Salty Peach) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $10.00
  Sale price
  from $10.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Me Ngào Đường - Dried Tamarind
  Me Ngào Đường - Dried Tamarind - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $14.99
  Sale price
  $14.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Me Ngào Xí Muội - Tamarind with Sour Plum Powder
  Me Ngào Xí Muội - Tamarind with Sour Plum Powder - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $14.99
  Sale price
  $14.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chanh Xí Muội - Lime Juice
  Chanh Xí Muội - Lime Juice - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Regular price
  $10.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mứt Dứa Cây - Sweet & Sour Pineapple
  Mứt Dứa Cây (Sweet & Sour Pineapple) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $9.00
  Sale price
  from $9.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bột Xí Muội - Sour Plum Powder
  Bột Xí Muội - Sour Plum Powder - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $9.00
  Sale price
  from $9.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Đỏ - Red Plum
  Xí Muội Đỏ (Red Plum) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $14.00
  Sale price
  from $14.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Mận Sợi - String Sour & Salty Plum
  Xí Muội Mận Sợi (String Sour & Salty Plum) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $10.00
  Sale price
  from $10.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cà Na Xí Mụi - Sour Tomato Fruit
  Cà Na Xí Mụi - Sour Tomato Fruit - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $9.00
  Sale price
  from $9.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Chanh Không Hạt - Sweet, Sour & Salty Seedless Lemon
  Xí Muội Chanh Không Hạt (Sweet, Sour & Salty Seedless Lemon) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $14.00
  Sale price
  from $14.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Đào Cục - Cube Sour & Salty Peach
  Xí Muội Đào Cục (Cube Sour & Salty Peach) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $10.00
  Sale price
  from $10.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out