Collection: Ăn Vặt-Snacks

93 products
 • Cơm Cháy Chà Bông Hộp - Shredded Pork Rice Craker
  Cơm Cháy Chà Bông Hộp - Shredded Pork Rice Craker - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $10.00
  Sale price
  $10.00
  Regular price
  $13.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mực Tẩm - Sweet and Spicy Cuttlefish
  Mực Tẩm (Sweet and Spicy Cuttlefish) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $20.00
  Sale price
  from $20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mứt Mãng Cầu Ghép Me - Soursop Tamarind Candy
  Mứt Mãng Cầu Ghép Me (Soursop w/ Tamarind Candy) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $8.50
  Sale price
  from $8.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ô Mai Tắc Gừng - Kumquat Ginger Candy
  Ô Mai Tắc Gừng Cam Thảo (Kumquat Ginger w/ Licorice Candy) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $7.50
  Sale price
  from $7.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mực Xé Cay Đặc Biệt - Shredded Special Spicy Cuttlefish
  Mực Xé Cay Đặc Biệt (Shredded Special Spicy Cuttlefish) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $19.00
  Sale price
  from $19.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mứt Mãng Cầu - Soursop Candy
  Mứt Mãng Cầu (Soursop Candy) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $8.50
  Sale price
  from $8.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mận Vàng Cay-Spicy Yellow Plum
  Mận Vàng Cay-Spicy Yellow Plum - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $7.50
  Sale price
  from $7.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mực Cuộn Cay Đặc Biệt - Special Spicy Cuttlefish Roll
  Mực Cuộn Cay Đặc Biệt (Special Spicy Cuttlefish Roll) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $19.00
  Sale price
  from $19.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Kẹo Chuối Đậu Phộng - Peanut Banana Candy
  Kẹo Chuối Đậu Phộng (Peanut Banana Candy) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $10.99
  Sale price
  $10.99
  Regular price
  $14.99
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mè Xửng Giòn - Crispy Sesame Sprinkled 150g/5.3oz
  Mè Xửng Giòn - Crispy Sesame Sprinkled 150g/5.3oz - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $3.75
  Sale price
  $3.75
  Regular price
  $5.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Hồng Không Hạt - Seedless Pink Plum
  Xí Muội Hồng Không Hạt - Seedless Pink Plum - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $8.50
  Sale price
  from $8.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mực Cuộn Tiêu Chanh - Lemon Pepper Cuttlefish Roll
  Mực Cuộn Tiêu Chanh (Lemon Pepper Cuttlefish Roll) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $19.00
  Sale price
  from $19.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trái Say Nhung - Velvet Tamarind
  Trái Say Nhung (Velvet Tamarind) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $14.00
  Sale price
  from $14.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ô Mai Chanh Gừng - Lemon Ginger Candy
  Ô Mai Chanh Gừng (Lemon Ginger Candy) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $7.50
  Sale price
  from $7.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Muối Tôm Tây Ninh - Shrimp Salt
  Muối Tôm Tây Ninh - Shrimp Salt - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Me Ngào Xí Muội - Spicy Sour Plum Tamarind
  Me Ngào Tùm Ruột Cay (Spicy Tamarind w/ Goooseberry) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $14.99
  Sale price
  $14.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Nui Bơ Tơi - Garlic Butter Macoroni
  Nui Bơ Tơi - Garlic Butter Macoroni - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Regular price
  $12.99
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cơm Cháy Chà Bông Cá - Shredded Fish Rice Craker
  Cơm Cháy Chà Bông Cá - Shredded Fish Rice Craker - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $10.00
  Sale price
  $10.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bánh Tráng Trộn - Rice Paper Mix
  Bánh Tráng Trộn - Rice Paper Mix - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $7.99
  Sale price
  $7.99
  Regular price
  $9.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mực Xé Tiêu Chanh - Shredded Lemon Pepper Cuttlefish
  Mực Xé Tiêu Chanh (Shredded Lemon Pepper Cuttlefish) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $19.00
  Sale price
  from $19.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cơm Cháy Mỡ Hành - Onion Rice Craker
  Cơm Cháy Mỡ Hành - Onion Rice Craker - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $8.50
  Sale price
  $8.50
  Regular price
  $10.50
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ô Mai Me Cam Thảo - Tamarind Licorice Candy
  Ô Mai Me Cam Thảo - Tamarind Licorice Candy - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $7.50
  Sale price
  from $7.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khoai Lang Sấy Dẻo - Dried Sweet Potato 16oz
  Khoai Lang Sấy Dẻo - Dried Sweet Potato 16oz - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $14.99
  Sale price
  $14.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mực Lá Chanh - Lemon Leaf Squid
  Regular price
  from $16.00
  Sale price
  from $16.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bánh Tráng Trộn Sẵn - Mixed Rice Paper
  Bánh Tráng Trộn Sẵn - Mixed Rice Paper - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $7.99
  Sale price
  $7.99
  Regular price
  $10.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mãng Cầu Me Không Hạt - Seedless Tamarind Soursop
  Mãng Cầu Me Không Hạt - Seedless Tamarind Soursop - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $15.99
  Sale price
  $15.99
  Regular price
  $23.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mận Chua Cay Đặc Biệt - Sour & Spicy Asian Plum
  Regular price
  from $8.00
  Sale price
  from $8.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chùm Ruột Cam Thảo - Licorice Gooseberry
  Chùm Ruột Cam Thảo - Gooseberry w/ Licorice - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $7.50
  Sale price
  from $7.50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Kẹo Dừa Lá Dứa - Pandan Coconut Candy
  Kẹo Dừa Lá Dứa - Pandan Coconut Candy - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $5.00
  Sale price
  $5.00
  Regular price
  $7.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mứt Cóc - Preserved Ambarella
  Mứt Cóc (Preserved Ambarella) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $10.00
  Sale price
  from $10.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Kẹo Kéo - Vietnamese Taffy Candy
  Kẹo Kéo - Vietnamese Taffy Candy - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Regular price
  $10.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Hạt Điều Lụa Rang Muối - Roasted Salt Cashew
  Hạt Điều Lụa Rang Muối - Roasted Salt Cashew - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $15.00
  Sale price
  $15.00
  Regular price
  $20.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bắp Rang Tỏi Ớt - Chicha Corn
  Bắp Rang Tỏi Ớt (Chicha Corn) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Regular price
  $6.99
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bánh Hạnh Nhân - Almond Cookie
  Bánh Hạnh Nhân - Almond Cookie - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $6.00
  Sale price
  $6.00
  Regular price
  $9.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bánh Phồng Cốt Dừa Lá Dứa - Coconut Pandan Flat Cake
  Bánh Phồng Lá Dứa (Pandan Flat Cake) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bánh Gai Dừa - Coconut Cookies
  Bánh Gai Dừa (Coconut Cookies) - 310g - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $6.00
  Sale price
  $6.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Kẹo Chuối Bơ - Banana Candy
  Kẹo Chuối Bơ (Banana Candy) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $10.99
  Sale price
  $10.99
  Regular price
  $14.99
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Dâu Sấy Tự Nhiên - Organic Strawberry
  Mứt Dâu (Preserved Strawberry) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $9.00
  Sale price
  from $9.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mứt Hoa Atiso - Sweet & Sour Artichoke
  Mứt Hoa Atiso (Sweet & Sour Artichoke) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $8.00
  Sale price
  from $8.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Me Ngào Chanh Muối - Spicy Salted Lemon Tamarind
  Me Ngào Chanh Muối - Spicy Salted Lemon Tamarind - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $14.99
  Sale price
  $14.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out