Collection: Tổ Yến-Bird's Nest

7 products
 • Tổ Yến - Indonesia Bird's Nest 75g
  Tổ Yến (Indonesia Bird's Nest) - 75g - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $284.00
  Sale price
  $284.00
  Regular price
  $367.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bịch Nấu Dưỡng Nhan - Beauty Drink
  Bịch Nấu Dưỡng Nhan - Beauty Drink - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $14.00
  Sale price
  $14.00
  Regular price
  $21.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tổ Yến - Indonesia Bird's Nest 151g
  Tổ Yến (Indonesia Bird's Nest) - 151g - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $485.00
  Sale price
  $485.00
  Regular price
  $589.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trà Đông Trùng 4 Vị - Cordyceps, Logan, Goji, Date.
  Trà Đông Trùng 4 Vị - Cordyceps, Logan, Goji, Date. - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $97.00
  Sale price
  $97.00
  Regular price
  $111.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tổ Yến - Indonesia Bird's Nest 454g
  Tổ Yến (Indonesia Bird's Nest) - 454g - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $1,383.00
  Sale price
  $1,383.00
  Regular price
  $1,799.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tổ Yến - Indonesia Bird's Nest 227g
  Tổ Yến (Indonesia Bird's Nest) - 227g - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $727.00
  Sale price
  $727.00
  Regular price
  $900.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tổ Yến - Indonesia Bird's Nest 37.8g
  Tổ Yến (Indonesia Bird's Nest) - 37.8g - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $139.00
  Sale price
  $139.00
  Regular price
  $208.00
  Unit price
  per 
  Sold out