Collection: Trà - Tea

21 products
 • Trà Giải Độc - Detox Tea
  Trà Giải Độc - Detox Tea - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $45.00
  Sale price
  $45.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trà Ôlong 103 - King's Oolong Tea 103
  Trà Ôlong 103 (King's Oolong Tea 103) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $28.00
  Sale price
  from $28.00
  Regular price
  $70.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trà Quy Linh Cao - Assam Black Tea Jelly Cube
  Regular price
  $27.00
  Sale price
  $27.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trà Lục Vị Thanh Thảo - Six Flavor Herbal Grass Jelly Tea Cube
  Regular price
  $27.00
  Sale price
  $27.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trà Hoa cúc - Chrysanthemum Tea
  Trà Hoa cúc (Chrysanthemum Tea) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $23.00
  Sale price
  from $23.00
  Regular price
  $70.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trà Cục Long Nhãn - Longan Red Date Tea Cube
  Regular price
  $26.00
  Sale price
  $26.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Kỳ Tử Đen - Black Goji 227g(8oz)
  Kỳ Tử Đen - Black Goji 227g(8oz) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $45.00
  Sale price
  $45.00
  Regular price
  $59.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trà Ôlong 313 - King's Oolong Tea 313
  Trà Ôlong 313 (King's Oolong Tea 313) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $54.00
  Sale price
  from $54.00
  Regular price
  $70.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trà Đông Trùng 4 Vị - Cordyceps, Logan, Goji, Date.
  Trà Đông Trùng 4 Vị - Cordyceps, Logan, Goji, Date. - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $98.00
  Sale price
  $98.00
  Regular price
  $112.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trà Giảm Cân - Weight loss Tea
  Regular price
  $21.00
  Sale price
  $21.00
  Regular price
  $28.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Hoa Đông Trùng Thảo - Cordyceps
  Hoa Đông Trùng Thảo - Cordyceps - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $35.00
  Sale price
  $35.00
  Regular price
  $49.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Nhân Sâm - Ginseng
  Nhân Sâm - Ginseng - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $70.00
  Sale price
  from $70.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bông Hoa Hồng - Rose
  Bông Hoa Hồng - Rose - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $35.00
  Sale price
  from $35.00
  Regular price
  $42.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trà Thiết Quan Âm - Oolong Tea
  Trà Thiết Quan Âm - Oolong Tea - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $45.00
  Sale price
  $45.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Hoa Lài - Jasmine Flower
  Hoa Lài - Jasmine Flower - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $45.00
  Sale price
  $45.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bột Cần Tây - Celery Powder
  Bột Cần Tây - Celery Powder - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $12.00
  Sale price
  $12.00
  Regular price
  $14.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cà Phê Phin Trung Nguyen - Trung Nguyen Premium Coffe
  Cà Phê Phin Trung Nguyen - Trung Nguyen Premium Coffe - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $10.00
  Sale price
  $10.00
  Regular price
  $13.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cà Phê Sâm - Gingseng Instant Coffe
  Cà Phê Sâm - Gingseng Instant Coffe - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $13.00
  Sale price
  $13.00
  Regular price
  $19.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cà Phê Hòa Tan 3in1- Vinacafe Instant Coffe 3in1
  Cà Phê Hòa Tan 3in1- Vinacafe Instant Coffe 3in1 - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $12.00
  Sale price
  $12.00
  Regular price
  $16.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cà Phê Sâm Tongkat Ali - Gingseng Instant Coffe
  Cà Phê Sâm Tongkat Ali - Gingseng Instant Coffe - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $13.00
  Sale price
  $13.00
  Regular price
  $19.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trà Tim Sen - Dried Lotus Plumule, Lotus Heart
  Trà Tim Sen (Dried Lotus Plumule, Lotus Heart) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $28.00
  Sale price
  from $28.00
  Regular price
  $70.00
  Unit price
  per 
  Sold out