Collection: Khô Bò-Beef Jerky

25 products
 • Khô Bò Giòn - Crispy Beef Jerky
  Khô Bò Giòn - Crispy Beef Jerky - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $27.00
  Sale price
  from $27.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Cay Đặc Biệt - Original Spicy Beef Jerky
  Khô Bò Cay Đặc Biệt (Original Spicy Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $23.00
  Sale price
  from $23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Truyền Thống - Original Beef Jerky
  Khô Bò Truyền Thống (Original Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $23.00
  Sale price
  from $23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Truyền Thống Sả Sợi - Shredded Original Lemongrass Beef Jerky
  Khô Bò Truyền Thống Sả Sợi (Shredded Original Lemongrass Beef Jerky ) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $23.00
  Sale price
  from $23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Kiểu Pháp CaRi Miếng - Curry Beef Jerky
  Khô Bò Kiểu Pháp CaRi Miếng (Curry Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $25.00
  Sale price
  from $25.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Gan Bò - Beef Liver
  Gan Bò (Beef Liver) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $25.00
  Sale price
  from $25.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Truyền Thống Sợi - Shredded Original Beef Jerky
  Khô Bò Truyền Thống Sợi (Shredded Original Beef Jerky ) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $23.00
  Sale price
  from $23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Trái Cây Mè Sợi - Shredded Fruity Sesame Beef Jerky
  Khô Bò Trái Cây Mè Sợi (Shredded Fruity Sesame Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $23.00
  Sale price
  from $23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Sả Ớt - Spicy Lemongrass Beef Jerky
  Khô Bò Sả Ớt (Lemongrass w/ Chili Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $25.00
  Sale price
  from $25.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Xá Xíu Sợi - Shredded Char Siu Sesame Beef Jerky
  Khô Bò Xá Xíu Sợi - Shredded Char Siu Sesame Beef Jerky - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $23.00
  Sale price
  from $23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Truyền Thống Sả - Original Lemongrass Beef Jerky
  Khô Bò Truyền Thống Sả (Original Lemongrass Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $23.00
  Sale price
  from $23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Cục - Cube Beef Jerky
  Khô Bò Cục (Cube Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $23.00
  Sale price
  from $23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Sa Tế - Sate Sauce Beef Jerky
  Khô Bò Sa Tế (Sate Sauce Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $25.00
  Sale price
  from $25.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò CaRi Sợi - Shredded Curry Beef Jerky
  Khô Bò CaRi Sợi Lớn (Shredded Curry Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $25.00
  Sale price
  from $25.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Sốt Me - Tamarind Beef Jerky
  Regular price
  from $23.00
  Sale price
  from $23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Trái Cây Sả - Fruit Flavored Lemongrass Beef Jerky
  Khô Bò Trái Cây Sả (Fruit Flavored w/ Lemongrass Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $23.00
  Sale price
  from $23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Tiêu Đen - Black Pepper Beef Jerky
  Khô Bò Tiêu Đen (Black Pepper Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $23.00
  Sale price
  from $23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Mật Ong Tỏi Ớt Cay - Spicy Honey Garlic Beef Jerky
  Khô Bò Tỏi Ớt Cay (Spicy Garlic Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $25.00
  Sale price
  from $25.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Mè - Sesame Beef Jerky
  Khô Bò Vị Nai (Sesame Deer Flavored Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $25.00
  Sale price
  from $25.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Trái Cây Mè - Fruit Sesame Beef Jerky
  Khô Bò Trái Cây Mè (Fruit Sesame Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $23.00
  Sale price
  from $23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Xá Xíu - Cha Xiu Sesame Beef Jerky
  Khô Bò Xá Xíu (Cha Xiu w/ Sesame Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $23.00
  Sale price
  from $23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò BBQ Cay - Spicy BBQ Beef Jerky
  Khô Bò BBQ Cay (Spicy BBQ Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $25.00
  Sale price
  from $25.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Mật Ong - Honey Beef Jerky
  Khô Bò Mật Ong (Honey Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $25.00
  Sale price
  from $25.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Mè Hạt Điều - Cashew Sesame Beef Jerky
  Khô Bò Mè Hạt Điều (Cashew w/ Sesame Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $25.00
  Sale price
  from $25.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khô Bò Sốt Nhật - Teriyaki Beef Jerky
  Khô Bò Teriyaki (Teriyaki Beef Jerky) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $23.00
  Sale price
  from $23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out