Collection: Trái Cây Khô-Dried Fruits

71 products
 • Mứt Mãng Cầu Ghép Me - Soursop Tamarind Candy
  Mứt Mãng Cầu Ghép Me (Soursop w/ Tamarind Candy) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $12.00
  Sale price
  from $12.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ô Mai Tắc Gừng - Kumquat Ginger Candy
  Ô Mai Tắc Gừng Cam Thảo (Kumquat Ginger w/ Licorice Candy) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $11.00
  Sale price
  from $11.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mứt Mãng Cầu - Soursop Candy
  Mứt Mãng Cầu (Soursop Candy) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $12.00
  Sale price
  from $12.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mận Vàng Cay-Spicy Yellow Plum
  Mận Vàng Cay-Spicy Yellow Plum - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $11.00
  Sale price
  from $11.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Vỏ Chanh Cam Thảo - Lemon w/ Licorice
  Regular price
  from $12.00
  Sale price
  from $12.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Hồng Không Hạt - Seedless Pink Plum
  Xí Muội Hồng Không Hạt - Seedless Pink Plum - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $12.00
  Sale price
  from $12.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trái Say Nhung - Velvet Tamarind
  Trái Say Nhung (Velvet Tamarind) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $20.00
  Sale price
  from $20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ô Mai Chanh Gừng - Lemon Ginger Candy
  Ô Mai Chanh Gừng (Lemon Ginger Candy) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $11.00
  Sale price
  from $11.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Me Ngào Xí Muội - Spicy Sour Plum Tamarind
  Me Ngào Tùm Ruột Cay (Spicy Tamarind w/ Goooseberry) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $21.00
  Sale price
  $21.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ô Mai Me Cam Thảo - Tamarind Licorice Candy
  Ô Mai Me Cam Thảo - Tamarind Licorice Candy - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $11.00
  Sale price
  from $11.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cóc Non Ngâm - Young Ambarella
  Cóc Non Ngâm - Young Ambarella - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $16.00
  Sale price
  $16.00
  Regular price
  $20.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Khoai Lang Sấy Dẻo - Dried Sweet Potato 16oz
  Khoai Lang Sấy Dẻo - Dried Sweet Potato 16oz - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $21.00
  Sale price
  $21.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chuối Sấy Nguyên Trái - Dried Banana
  Chuối Sấy Nguyên Trái - Dried Banana - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $14.00
  Sale price
  $14.00
  Regular price
  $21.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mận Chua Cay Đặc Biệt - Sour & Spicy Asian Plum
  Regular price
  from $12.00
  Sale price
  from $12.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chùm Ruột Cam Thảo - Licorice Gooseberry
  Chùm Ruột Cam Thảo - Gooseberry w/ Licorice - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $11.00
  Sale price
  from $11.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mãng Cầu Me Không Hạt - Seedless Tamarind Soursop
  Mãng Cầu Me Không Hạt - Seedless Tamarind Soursop - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $23.00
  Sale price
  $23.00
  Regular price
  $32.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Chuối Ép Miếng - Dried Flatted Banana
  Chuối Ép Miếng - Dried Flatted Banana - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $14.00
  Sale price
  $14.00
  Regular price
  $21.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mứt Cóc - Preserved Ambarella
  Mứt Cóc (Preserved Ambarella) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $14.00
  Sale price
  from $14.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Nhãn Sấy Khô - Dried Longan
  Nhãn Sấy Khô (Dried Longan) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $13.00
  Sale price
  from $13.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Cà Na Xí Mụi Cay - Sour & Spicy Tomato Fruit
  Cà Na Xí Mụi Cay - Sour & Spicy Tomato Fruit - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $13.00
  Sale price
  from $13.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Táo Tàu Khô - Dried Jujube
  Táo Tàu Khô - Dried Jujube - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $16.00
  Sale price
  $16.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Dâu Sấy Tự Nhiên - Organic Strawberry
  Mứt Dâu (Preserved Strawberry) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $13.00
  Sale price
  from $13.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mứt Hoa Atiso - Sweet & Sour Artichoke
  Mứt Hoa Atiso (Sweet & Sour Artichoke) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $12.00
  Sale price
  from $12.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Me Ngào Chanh Muối - Spicy Salted Lemon Tamarind
  Me Ngào Chanh Muối - Spicy Salted Lemon Tamarind - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $21.00
  Sale price
  $21.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tắc Sấy Muối Ớt - Salted Chili Kumquat
  Tắc Sấy Muối Ớt (Salted Kumquat w/ Chili) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $13.00
  Sale price
  from $13.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tắc Xí Muội - Sour Kumquat
  Tắc Xí Muội (Sour Kumquat) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $13.00
  Sale price
  from $13.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mãng Cầu Sấy Muối Ớt Không Hạt - Seedless Spicy Soursop
  Mãng Cầu Sấy Muối Ớt Không Hạt (Seedless Spicy Soursop) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $23.00
  Sale price
  $23.00
  Regular price
  $32.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tăc Sấy - Dried Kumquat
  Tắc Xuyên Bối (Chuan Bei Kumquat) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $12.00
  Sale price
  from $12.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tắc Gia Sanh - Wild Kumquat
  Tắc Gia Sanh (Wild Kumquat) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $12.00
  Sale price
  from $12.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Đào Sợi - Sour & Salty Peach String
  Xí Muội Đào Sợi (Sour & Salty Peach String) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $25.00
  Sale price
  $25.00
  Regular price
  $28.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Đào Nâu - Brown Sour & Salty Peach
  Xí Muội Đào Nâu (Brown Sour & Salty Peach) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $14.00
  Sale price
  from $14.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xí Muội Gừng - Sour & Salty Ginger
  Xí Muội Gừng (Sour & Salty Ginger) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $13.00
  Sale price
  from $13.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trái Vải Khô - Dried Lychee
  Trái Vải Khô (Dried Lychee) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $14.00
  Sale price
  from $14.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Xoài Ngâm Chua Cay - Spicy Pickle Mango
  Xoài Ngâm Chua Cay - Spicy Pickle Mango - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $16.00
  Sale price
  $16.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mứt Củ Năng - Dehydrated Water Chestnut
  Mứt Củ Năng - Dehydrated Water Chestnut - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $17.00
  Sale price
  $17.00
  Regular price
  $21.00
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mứt Kiwi - Preserved Kiwi
  Mứt Kiwi (Preserved Kiwi) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $10.00
  Sale price
  from $10.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mít Sấy Giòn - Crispy Jackfruit
  Mít Sấy (Crispy Jackfruit) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $12.00
  Sale price
  $12.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Trần Bì - Mandarin Orange Peel
  Trần Bì (Mandarin Orange Peel) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $14.00
  Sale price
  from $14.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Me Trái Chua Cay - Sour & Spicy Tamarind
  Me Trái Chua Cay - Sour & Spicy Tamarind - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  $25.00
  Sale price
  $25.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mứt Gừng Dẻo - Crystallized Ginger
  Mứt Gừng Mỹ (Dried Crystallized Ginger) - Duc Thanh Kho Bo
  Regular price
  from $12.00
  Sale price
  from $12.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out